Tesi: "El proceso de construcción social de las emociones en los castellers. Visión etnomotriz"

Download Pdf

Autor/a: Sabrine Damian da Silva

Programa de Doctorat en Activitat Física i Esport

Direcció: Dr. Pere Lavega Burgués i Dr. Carles Feixa Pampols

Tutoria: Dr. Pere Lavega Burgués

Data i hora: 19 de juliol de 2022 - 16h

Lloc: Sala de Màsters i tercer grau de l'Institut d'Educació Física de Catalunya (INEFC) de Lleida

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat PARCIAL a través d'aquest enllaç