Tesi: "El cost efectiu dels serveis esportius prestats pels ajuntaments. Anàlisi comparativa dels municipis de Catalunya amb una població superior a 20.000 habitants"

Download Pdf

Autor/a: Jesús Auré Calvet

Programa de Doctorat en Activitat Física i Esport

Direcció: Dr. Andreu Camps Povill

Tutoria: Dr. Andreu Camps Povill

Dept./Centre: INEFC

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Data i hora: 9 de juny de 2023 - 11h

Lloc: Sala de Màster del centre INEFC de Lleida