Tesi: "El acceso a la información pública en España: Del idealismo al realismo jurídico"

Download Pdf

Autor/a: Roser Andreu Llovet

Programa de Doctorat en Dret i Administració d'Empreses

Direcció: Dr. Alejandro Nieto García - Dr. Antonio Ezquerra Huerva

Tutoria: Dr. Antonio Ezquerra Huerva

Dept./Centre: Dret Públic

Data i hora: 16 de juliol de 2020 - 11h

Defensa de tesi per mitjans electrònics a través d'aquest enllaç