Tesi: "El Ferrocarril en España: Estaciones, Acceso a la red y Compañías Privadas 1848-1941"

Download Pdf

Autor/a: Guillermo Esteban Oliver

Programa de Doctorat en Territori, Patrimoni i Cultura

Direcció: Dr. Jordi Martí Henneberg i Dr. Alfonso Díez Minguela

Tutoria: Dr. Jordi Martí Henneberg

Dept./Centre: Departament de Geografia i Sociologia

Data i hora: 8 de juliol de 2021 - 10h

Lloc: Sala de Juntes del 2n pis de l'edifici del Rectorat de la UdL

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat PARCIAL a través d'aquest enllaç