Tesi: "Effects of Whole-Body Electromyostimulation on Physical Fitness and Health in Postmenopausal Women"

Download Pdf

Autor/a: Álvaro de Pano Rodríguez

Programa de Doctorat en Educació, Societat i Qualitat de Vida

Direcció: Dr. Joaquin  Reverter Masià

Tutoria: Dr. Joaquin  Reverter Masià

Dept./Centre: Departament de Didàctiques Específiques

Data i hora: 18 de març de 2021 - 12h

Lloc: Aula Maria Rúbies de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social de la UdL

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat PARCIAL a través d'aquest enllaç