Tesi: "Effect of compounds from agricultural biodegradable plastics on the environment and on plant development"

Download Pdf

Autor/a: Hadaly Serrano Ruiz

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària

Direcció: Dra. Ana María Pelacho Aja i Dr. Lluís Martín Closas

Tutoria: Dra. Ana María Pelacho Aja

Dept./Centre: Departament d’hortofructicultura, Botanica i Jardineria

Data i hora: 26 d'octubre de 2021 - 12h

Lloc: Sala de Graus de l'Edifici 1 de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària de la UdL (espai 1.0.02)

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat PARCIAL a través d'aquest enllaç