Tesi: "Efecto de la inducción de resistencia con curlano y silicio sobre la respuesta de defensa en plantas de aguacate hass inoculadas con phytophthora cinnamomi"

Download Pdf

Autor/a: Angélica Nathalie Guarnizo Puentes

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària

Direcció: Dr. Jordi Eras Joli i Dr. Walter Murillo Arango

Tutoria: Dr. Jordi Eras Joli

Dept./Centre: Departament de Química

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  Ciències Experimentals

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 16/11/2022 al 25/11/2022, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària, segons s’ha acordat a la reunió del 14/11/2022.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans del 2/12/2022.