Tesi: "Dinàmica hidro-sedimentària i morfològica en conques integrades sud-pirinenques"

Download Pdf

Autor/a: Jordi Tuset Mestre

Programa de Doctorat en Gestió Forestal i del Medi Natural

Direcció: Dr. Damià Vericat Querol i Dr. Ramon J. Batalla

Tutoria: Dr. Damià Vericat Querol 

Dept./Centre: Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl

Data i hora: 16 de desembre de 2020 - 16h

Lloc: Sala de Graus de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA) de la UdL

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat parcial a través d'aquest enllaç