Tesi: "Developmental dynamics shaping excitatory/inhibitory balance and stress-related gene expression in the central extended amygdala of chicken"

Download Pdf

Autor/a: Alek Hanafi - Metwalli

Programa de Doctorat en Salut

Direcció: Dra. Loreta M. Medina Hernández i Dr. Antonio Abellán Ródenas

Tutoria: Dra. Ester Desfilis Barceló

Dept./Centre: Departament de Medicina Experimental

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Menció: Internacional

Data i hora: 12 de juliol de 2023 - 12h

Lloc: Sala de Graus (espai 0.22) de la Unitat Docent  - EDE - de la Facultat de Medicina de la UdL