Tesi: "Development of emulsion-based delivery systems to improve the functionality of bioactive compounds in vitro and in vivo"

Download Pdf

Autor/a: Júlia Teixé Roig

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària

Direcció: Dra. Olga Martín Belloso i Dra. Gemma Oms Oliu

Tutoria: Dra. Olga Martín Belloso

Dept./Centre:  Departament de Tecnologia, Enginyeria i Ciència d'Aliments

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Menció: Internacional

Data i hora: 26 de maig de 2023 - 11h

Lloc: Sala de Graus de l'edifici 1 de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària (ETSEAFiV) de la UdL

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat PARCIAL a través d'aquest enllaç