Tesi: "Determinants of Country Risk: Portfolio Theory, Efficient Market Hypothesis And Social Media on Sovereign Credit Spreads"

Download Pdf

Autor/a: Esteban Alberto Serrano Monge

Programa de Doctorat en Dret i Administració d'Empreses

Direcció: Dr. José Luís Gallizo Larraz

Tutoria: Dr. José Luís Gallizo Larraz

Dept./Centre: Departament d’Administració d'Empreses

Data i hora: 11 de juliol de 2022 - 16.30h

Lloc: Sala de Juntes de la Facultat de Dret, Economia i Turisme (FDET) de la UdL

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat PARCIAL a través d'aquest enllaç