Tesi: "Corrosion evaluation of molten salts thermal energy storage (TES) systems in concentrated solar power plants (CSP)"

Download Pdf

Autor/a: Francisco Javier Ruiz Cabañas

Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació

Direcció: Dra. Luisa F. Cabeza i Dra. Ana I. Fernández

Tutoria: Dra. Luisa F. Cabeza

Dept./Centre: Departament d'Informàtica i Enginyeria industrial

Data i hora: 1 de desembre de 2020 - 10.30h

Defensa de tesi per mitjans electrònics a través d'aquest enllaç