Tesi: "Contributions to automatic configurationand selection for satisfiability"

Download Pdf

Autor/a: Josep Pon Farreny

Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació

Direcció: Dr. Carlos Jose Ansotegui Gil

Tutoria: Dr. Carlos Jose Ansotegui Gil

Dept./Centre: Departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial

Data i hora: 16 de juliol de 2021 - 10h

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat COMPLETA a través d'aquest enllaç