Tesi: "Conceptualization of poor sleep quality in the context of fibromyalgia: from patient experience to management"

Download Pdf

Autor/a: Carolina Climent Sanz

Programa de Doctorat en Cures Integrals i Serveis de Salut

Direcció: Dra. Montserrat Gea Sánchez, Dra. María Teresa Moreno Casbas i Dra. Cristina Esquinas López

Tutoria: Dr. Joan Blanco Blanco

Dept./Centre: Departament d’Infermeria i Fisioteràpia

Data i hora: 16 d'abril de 2021 - 15h

Lloc: Aula Magna de la Facultat de Medicina de la UdL

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat PARCIAL a través d'aquest enllaç