Tesi: "Cold thermal energy storage (CTES) for lng energy systems"

Download Pdf

Autor/a: Lizhong Yang

Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació

Direcció: Dra. Luisa Fernanda Cabeza Fabra

Tutoria: Dra. Luisa Fernanda Cabeza Fabra

Dept./Centre: Departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial

Data i hora: 22 de juliol de 2022 - 9.30h

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat COMPLETA a través d'aquest enllaç