Tesi: "City marketing: estudio de caso marca país “Ecuador Ama la Vida”"

Download Pdf

Autor/a: Rodrigo Fernando Hallo Alvear

Programa de Doctorat en Dret i Administració d'Empreses

Direcció: Dr. Raúl Herrera Echenique

Tutoria: Dr. Antoni Blanc Altemir

Dept./Centre: Departament de Dret Públic

Data i hora: 3 de març de 2021 - 16h

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat COMPLETA a través d'aquest enllaç