Tesi: "Characterization of capacitance soil moisture sensors for the automated scheduling of drip irrigation in orchards"

Download Pdf

Autor/a: Jesús Ma Domínguez Niño

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària

Direcció: Dr.Jaume Casadesús Brugués

Tutoria: Dr. Alexandre Escolà Agustí

Dept./Centre: Enginyeria Agroforestal

Data i hora: 13 de novembre de 2020 - 10h

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat parcial a través d'aquest enllaç