Tesi: "Challenges and Potential Support Mechanisms for Renewable Energy Deployment in Developing Countries"

Download Pdf

Autor/a: Hugo Lucas Porta

Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació

Direcció: Dra. Luisa F. Cabeza Fabra

Tutoria: Dra. Luisa F. Cabeza Fabra

Dept./Centre: Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial

Data i hora: 11 de desembre de 2020 - 10h

Defensa de tesi per mitjans electrònics a través d'aquest enllaç