Tesi: "Caracterització de la biologia dels fibroblasts cardíacs i la seva resposta a estrès cel·lular"

Download Pdf

Autor/a: Aida Beà Tàrrega

Programa de Doctorat en Salut

Direcció: Dr. Daniel Sanchís Morales

Tutoria: Dr. Daniel Sanchís Morales

Dept./Centre: Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

Data i hora: 5 de febrer de 2021 - 12h

Lloc: Sala de conferencies (0.22) Edifici Annex Docent Hospital Universitari Arnau de Vilanova

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat PARCIAL a través d'aquest enllaç