Tesi: "Automating urban forest inventories and ecosystem service assessments of street trees based on remote sensing data and artificial intelligence”

Download Pdf

Autor/a: Luisa Fernanda Velásquez Camacho

Programa de Doctorat en Gestió Forestal i Medi Natural

Direcció: Dr. Sergio de Miguel Magaña

Tutoria: Dr. Sergio de Miguel Magaña

Dept./Centre: Departament de Ciència i Enginyeria Forestal i Agrícola

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Menció: Internacional

Data i hora: 2 de juliol de 2024 - 14h

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat COMPLETA a través d'aquest enllaç