Tesi: "Atención plena en estudiantes de educación secundaria: impacto en los problemas de los adolescentes, la concentración, flexibilidad cognitiva y rendimiento académico"

Download Pdf

Autor/a: Alberto Mercader Rovira

Programa de Doctorat en Educació, Societat i Qualitat de Vida

Direcció: Dra. Sílvia Solé Cases i Dr. Angel Blanch Plana

Tutoria: Dra. Sílvia Solé Cases

Dept./Centre: Departament d'Infermeria i Fisioteràpia

Menció: Internacional

Data i hora: 28 de juliol de 2022 - 15h

Lloc: Aula Magna (-1.01) de la Facultat de Medicina de la UdL

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat PARCIAL a través d'aquest enllaç