Tesi: "Aproximación a la cultura a través del estudio contrastivo entre la fraseología española y la bantú: visión de la condición femenina y de la familia"

Download Pdf

Autor/a: Stella Isabelle Njike Yoba

Programa de Doctorat en Territori, Patrimoni i Cultura

Direcció: Dra. Mª Ángeles Calero Fernández

Tutoria: Dra. Mª Ángeles Calero Fernández

Dept./Centre: Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica

Data i hora: 26 de setembre de 2022 - 12h

Lloc: Sala de Juntes del 2n pis (espai 2.26) de la Facultat de Lletres de la UdL

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat PARCIAL a través d'aquest enllaç