Tesi: "Application of pulsed electric fields as a strategy for enhancing the content and bioaccessibility of carotenoids and phenolic compounds in carrots and their derived products"

Download Pdf

Autor/a: Gloria María López Gámez

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària

Direcció: Dr. Robert Soliva Fortuny i Dr. Pedro Elez Martínez

Tutoria: Dr. Robert Soliva Fortuny

Dept./Centre: Departament de Tecnologia d'Aliments

Data i hora: 13 de gener de 2021 - 11h

Lloc: Sala de Graus (Edifici 1) de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA)

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat parcial a través d'aquest enllaç