Tesi: "Analysis of ATP-Dependent Association of the Smc5/6 Complex with Chromatin"

Download Pdf

Autor/a: Marc Tarrés Escalona

Programa de Doctorat en Salut

Direcció: Dr. Jordi Torres Rosell

Tutoria: Dr. Jordi Torres Rosell

Dept./Centre: Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

Data i hora: 1 de juliol de 2022 - 11h

Lloc: Sala de Graus (espai 0.22) de l'Edifici Docent i Estabulari de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova