Tesi: "Análisis multiescalar de efectos del cambio global en ecosistemas forestales"

Download Pdf

Autor/a: Pere Joan Gelabert Vadillo

Programa de Doctorat en Gestió Forestal i Medi Natural

Direcció: Dr. Marcos Rodrigues Mimbrero i Dra. Cristina Vega García

Tutoria: Dra. Cristina Vega García

Dept./Centre: Departament d’Enginyeria Agroforestal

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  Enginyeria de Forests

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 1/9/2022 al 10/9/2022, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Gestió Forestal i Medi Natural, segons s’ha acordat a la reunió de 31/8/2022.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 2/10/2022