Tesi: "Análisis de modelos de valoración de activos y búsqueda factores de riesgo en mercados emergentes latinoamericanos en tiempo de crisis sanitaria "

Download Pdf

Autor/a: Pedro Antonio González Tapia 

Programa de Doctorat en Dret i Administració d'Empreses

Direcció: Dr. José Luis Gallizo Larraz 

Tutoria: Dr. José Luis Gallizo Larraz 

Dept./Centre: Departament d’Administració d'Empreses

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida. 

Data i hora: 27 de setembre de 2023 - 14h

Lloc: Sala de Juntes de la Facultat de Dret, Economia i Turisme (FDET) de la UdL

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat PARCIAL a través d'aquest enllaç