Tesi: "Alternatives for the redesign of beef cattle production: dietary protein, forage intake and feed efficiency"

Download Pdf

Autor/a: Sandra Costa Roura

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària

Direcció: Dr. Daniel Villalba Mata i Dr. Joaquim Balcells Terés

Tutoria: Dr. Daniel Villalba Mata

Dept./Centre: Departament de Ciència Animal

Data i hora: 22 de juliol de 2021 - 10.30h

Lloc: Sala d'Actes de l'Edifici Principal de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat PARCIAL a través d'aquest enllaç