Tesi: "A new approach to obstructive sleep apnoea management"

Download Pdf

Autor/a: Cecilia Turino

Programa de Doctorat en Salut

Direcció: Dr. Fernando Eduardo Barbé Illa

Tutoria: Dr. Fernando Eduardo Barbé Illa

Dept./Centre: Departament de Medicina

Data i hora: 13 de desembre de 2021 - 10h

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat COMPLETA a través d' aquest enllaç