Simulation-based optimization of thermal energy storage (TES) materials for building and industry applications

Download Pdf

Autor/a: Saffari Tabalvandani, Mohammad

Tesi : Simulation-based optimization of thermal energy storage (TES) materials for building and industry applications

Direcció: Dra. Luisa F. Cabeza Fabra, UdL - Dr. Alvaro De Gracia Cuesta, URV

Tutoria: Dra. Luisa F. Cabeza Fabra

Dept./Centre: Informàtica i Enginyeria industrial

Data i hora: 24/11/2017 - 10.30h

Lloc: Escola Politècnica Superior, Sala de Graus