SAT-based Approaches for Constraint Optimization

Download Pdf

Autor/Autora/author: Joel Gabàs Masip

Direcció/Dirección/Direction: Dr. Carlos José Ansotegui Gil

Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat: Enginyeria i Tecnologies de la Informació 

Departament: Informàtica i Enginyeria industrial

Data lectura/Fecha Lectura/Date defence: 28 de juliol de 2016     

Hora/Time: 10.00 hores

Lloc/Lugar/Place: Escola Politècnica Superior - Sala de Graus (2.03)