Ressignificant la formació inicial de mestres: l’aprenentatge com a projecte vital

Download Pdf

Autor/Autora/Author: Irene López Secanell

Direcció/Dirección/Direction: Dr. Joaquim Bonastra Bolos i Dra. Glòria Jové Monclús

Comissió  Acadèmica  del  Programa  de  Doctorat: Educació, Societat i Qualitat de Vida 

Dept./Centre: Pedagogia i Psicologia

Data lectura/Fecha lectura/Date defence: 17 de febrer de 2017

Hora/Time 16 hores

Lloc/Llugar/Place: Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social - Sala Maria Rúbies