Reconceptualización de la responsabilidad social corporativa a partir de los elementos claves de la teoria crítica de Max Horkheimer. Realidad de las grandes empresas en Chile.

Download Pdf

Doctorand/a: Osvaldo Javier Segovia Zúñiga

Títol: Reconceptualización de la responsabilidad social corporativa a partir de los elementos claves de la teoria crítica de Max Horkheimer. Realidad de las grandes empresas en Chile.

Direcció: Dr. Pere Mir Artigues, UdL

Comissió  Acadèmica  del  Programa  de  Doctorat  en Dret i Administració d'Empreses 

Dept./Centre:  Economia Aplicada

Data: 22 de febrer de 2017

Hora: 12.00 hores

Lloc: Facultat de Dret, Economia i Turisme - Sala de Juntes