Premis extraordinaris de Doctorat

Download Pdf

Normativa acadèmica de doctorat de la Universitat de Lleida, article 32.

Informació per als candidats que opten al premi extraordinari de doctorat


Candidats

Només seran candidats els doctors/es que rebin la comunicació escrita per part de l’Escola de Doctorat.


Taula de contribucions científiques

Cal introduir les dades de producció científica a l’aplicació GREC. Instruccions

Per a qualsevol dubte relacionat amb l’aplicació cal adreçar-se al personal de suport del GREC: grec@udl.cat; altres dubtes a la Secció de Doctorat: doctorat@aga.udl.cat.


• Termini per aportar la producció científica

Fins el dia 30 de juny de 2016, 12.00 horas pm (hora oficial UdL).