Orígen, tecnología y funcionalidad del utillaje lítico tallado durante la Edad del Bronce en el Nordeste de la Península Ibérica (2000-1300 cal ANE)

Download Pdf

Autor/a: Dioscórides Marin Castro

Tesi : Orígen, tecnología y funcionalidad del utillaje lítico tallado durante la Edad del Bronce en el Nordeste de la Península Ibérica (2000-1300 cal ANE)

Direcció: Dra. Núria Rafel Fontanals, UdL - Dr. Juan Francisco Gibaja Bao, CSIC

Tutoria: Dra. Natalia Alonso Martínez

Dept./Centre: Història

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari): 52 Història, Història de l'Art i Història Social

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 03/11/2017 fins el 12/11/2017, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Territori, Patrimoni i Cultura, segons s’ha acordat a la reunió de 02/11/2017.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans del 04/12/2017.