“Optimization models for improving the decision-making in the pig production process under a pig supply chain context”

Download Pdf

Autor/a: Esteve Nadal Roig

Tesi : “Optimization models for improving the decision-making in the pig production process under a pig supply chain context”

Direcció: Dr. Lluís Miquel Pla Aragonès

Tutoria: Dr. Lluís Miquel Pla Aragonès

Dept./Centre: Matemàtica

Data i hora: 24 de juliol de 2020 - 11h

Lloc: Sala de Graus (2.08) de l'Escola Politècnica Superior (EPS) de la UdL