“Novel preservation strategies for microbial decontamination of fresh-cut fruit and vegetables”

Download Pdf

Autor/a: Cyrelys Collazo Cordero

Tesi : “Novel preservation strategies for microbial decontamination of fresh-cut fruit and vegetables”

Direcció: Dra. Ingrid Aguiló Aguayo, IRTA - Dra. Inmaculada Viñas Almenar

Tutoria: Dra. Inmaculada Viñas Almenar

Dept./Centre: Tecnologia d'Aliments

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Mencions: Internacional SI.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari): 10 Ciència i Tecnologia dels Aliments

 

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 24/07/2018 fins al 02/08/2018, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària, segons s’ha acordat a la reunió de 20/07/2018.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans del 16/09/2018.