"Modulació de l'autofàgia com a nova estratègia terapèutica en el melanoma. Estudi de les resistències a fàrmacs convencionals"

Download Pdf

Autor/a: Carla Barceló Gómez

Tesi : "Modulació de l'autofàgia com a nova estratègia terapèutica en el melanoma. Estudi de les resistències a fàrmacs convencionals"

Direcció: Dra. Rosa Maria Martí Laborda -- Dra. Anna Macià Armengol

Tutoria: Dra. Rosa Maria Martí Laborda

Dept./Centre: Medicina

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari): 01 Ciències experimentals

 

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 13/03/2019 AL 22/03/2019, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Salut, segons s’ha acordat a la reunió de 11/02/2019.

Aquesta tesi pot ser llegida, per autorització de la comissió acadèmica, el dia 12 d'abril de 2019.