Meta-Heuristics for Scheduling in Cluster Federated Environments

Download Pdf

Autor/a: Gabaldon Ponsa, Eloi

Tesi : Meta-Heuristics for Scheduling in Cluster Federated Environments

Direcció: Dr. Fernando Guirado Fernández - Dr. Josep Lluís Lérida Monsó

Tutoria: Dr. Josep Lluís Lérida Monsó

Dept./Centre: Informàtica i Enginyeria industrial

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida

Data i hora : 15/01/2018 - 11.00 h.

LLoc: Escola Politècnica Superior - Sala de Graus (2.03)