Mecanismes de regulació de l'adhesió i la invasió cel.lulars pel complex ciclina D1-CDK4 citoplasmàstic

Download Pdf

Autor/Autora/Author: Noel Pérez Fusté

Direcció/Dirección/Direction: Dr. Francisco  Ferrezuelo Muñoz - Dr. Eloi Garí Marsol

Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat: Salut  

Departament: Ciències Mèdiques Bàsiques

Data lectura/Fecha lectura/Date defence: 28 d’octubre de 2016

Hora/Time: 11.00 hores

Lloc/Llugar/Place: Edifici docent HUAV - Sala de Graus - Aula 0.22