Llengua, Diversitat i Talent: un estudi de cas a quatre escoles de Lleida

Download Pdf

Autor/a: Maria Antònia Capdevila Torrent

Tesi : Llengua, Diversitat i Talent: un estudi de cas a quatre escoles de Lleida

Direcció: Dr. Moisés Selfa Sastre Tutoria: Dr. Moisés Selfa Sastre

Dept./Centre: Didàctiques Específiques

Data i hora: 04/04/2018 - 18.00h

Lloc: Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social, Sala Maria Rúbies.