LECTURA DE TESI Water use patterns and physiological interactions in Submediterranean mixed forests: methodological challenges and implications for ecohydrology

Download Pdf

Autor/a: Paula Martín Gómez

Dept./Centre: Producció Vegetal i Ciència Forestal

Tesi: Water use patterns and physiological interactions in Submediterranean mixed forests: methodological challenges and implications for ecohydrology

Direcció: Dr. Jesús Pemán García, UdL - Dr. Juan Pedro Ferrio Díaz, Universidad de Concepción, Chile

Comissió  Acadèmica  del  Programa  de  Doctorat  en Gestió Forestal i del Medi Natural 

Departament:     Producció Vegetal i Ciència Forestal

Data:                   16 de juny

Hora:                  12.00 hores

Lloc:                    ETSEA

                           Sala de Graus