LECTURA DE TESI Utilitat de la Immunohistoquímica i els Tissue Micro Arrays en l'estudi dels Tumors Sòlids

Download Pdf

Autor/a: Oscar Maiques Carlos

Tesi: Utilitat de la Immunohistoquímica i els Tissue Micro Arrays en l'estudi dels Tumors Sòlids

Direcció: Dra. Rosa Maria Martí Laborda - Dr. Xavier Matías Guiu-Guia, UdL

Dept./Centre: Medicina

Comissió  Acadèmica  del  Programa  de  Doctorat  en Salut 

Data: 16 de juny

Hora: 11.00 hores

Lloc:  Facultat de Medicina, Aula Magna (espai 1.01)