LECTURA DE TESI Adaptación cultural y validación al español de la escala Perineal Assessment Tool

Download Pdf

Autor/a: Sandra Alexandre Lozano

Tesi: Adaptación cultural y validación al español de la escala Perineal Assessment Tool

Direcció: Dra. Eva Barallat Gimeno - Dr. Joan Blanco Blanco, UdL

Comissió  Acadèmica  del  Programa  de  Doctorat  en Salut 

Departament:     Infermeria i Fisioteràpia

Data:                   13 de juny

Hora:                  12.00 hores

Lloc:                    Campus de Ciències de la Salut - Aula Magna