Jocs esportius en el context de la Guerra Civil Espanyola: perspectiva etnomotriu

Download Pdf

Doctorand/a: Enric Ormo Ribes

Dept./Centre: INEFC Lleida

Direcció: Dr. Pere Lavega Burgués

Data i hora : 27 - 06 - 2017 , 10.00 h

Lloc: INEFC Lleida, Sala de Màster