Improvement of building energy efficiency with radiant walls

Download Pdf

Autor/a: Joaquim Romaní Picas

Tesi : Improvement of building energy efficiency with radiant walls

Direcció: Dra. Luisa F. Cabeza Fabra, UdL - Dr. Alvaro De Gracia Cuesta, URV

Tutoria: Dra. Luisa F. Cabeza Fabra

Dept./Centre: Informàtica i Enginyeria industrial

Data i hora: 23/11/2017 - 10.30h

Lloc: Escola Politècnica Superior, Sala de Graus (2.03)