Historia de los conflictos laborales y los actores mediadores en la gran minería chilena

Doctorand/a: Christian Andrés González Ackerknecht - Lectura de tesi

Download Pdf

Autor/a: Christian Andrés González Ackerknecht

Tesi : Historia de los conflictos laborales y los actores mediadores en la gran minería chilena

Direcció: Dr. Fidel Molina Luque

Tutoria: No

Dept./Centre: Geografia i Sociologia

Comissió acadèmica del programa de Doctorat en Dret i Administració d'Empreses

Data i hora : 04/09/2017 - 11.30h

Lloc: Facultat de Dret, Economia i Turisme, Sala de Juntes