Fish migration in Mediterranean rivers: a case study of the fish pass assessment in Catalonia (NE Iberian Peninsula)

Download Pdf

Autor: Marc Ordeix Rigo

Títol: Fish migration in Mediterranean rivers: a case study of the fish pass assessment in Catalonia (NE Iberian Peninsula)

Direcció: Dr. Frederic Casals i Martí

Comissió  Acadèmica  del  Programa  de  Doctorat: Gestió Forestal i del Medi Natural 

Departament: Ciència Animal

Data: 27 de juliol de 2016

Hora: 16.00 hores

Lloc: ETSEA - Sala de Graus