"Family-School Communication: Trends, challenges and ways forward"

Download Pdf

Autor/a: Mònica Macià Bordalba

Tesi : "Family-School Communication: Trends, challenges and ways forward"

Direcció: Dr. Jordi Garreta

Tutoria: Dr. Jordi Garreta

Dept./Centre: Geografia i Sociologia

Doctorat en Educació, Societat i Qualitat de Vida

Data i hora: 26/09/2018 - 11.00 h

Lloc: Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social. Sala Maria Rúbies.