Fallow lands as a tool for farmland biodiversity conservation

Download Pdf

Autor: Irene Robleño Moreno

Direcció: Dr. Jordi Recasens Guinjuan

Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat: Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària 

Departament: Hortofruticultura, botànica i jardineria

Data: 22 de juliol de 2016

Hora: 12.00 hores

Lloc: ETSEA - Sala de Graus. Edifici 1