Evaluación agroambiental de la fertilización y nutrición fosfatada en el cultivo de papa (Solanum tuberosum L.)

Download Pdf

Autor/Autora/Author: Ester Cristina Zamuner

Direcció/Dirección/Direction: Dr. Jordi Lloveras Vilamanyà

Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat: Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària 

Departament: Producció Vegetal i Ciència Forestal

Data lectura/Fecha lectura/Date defence: 18 d’octubre de 2016

Hora/Time: 12.00 hores

Lloc/Llugar/Place: ETSEA - Sala de Graus - Edifici 1